Skip navigation

Privacy Policy

De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u over hoe wij met uw gegevens omgaan. .

I. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. We slaan alleen toegangsgegevens op zonder persoonlijke referentie, zoals de naam van uw provider, de website van waaruit u ons bezoekt of de URL van het gevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op het optimaliseren van onze websites, ze zijn niet te herleiden tot uw persoon. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld door ons systeem als u het vrijwillig verstrekt als onderdeel van uw bestelling of bij het openen van een klantaccount (dit geldt ook voor registratie voor onze nieuwsbrief). De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling. Na volledige verwerking van de bestelling en volledige betaling worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor uw eigen advertentiedoeleinden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. De uitschrijving is op elk moment mogelijk.

II. Gebruik van cookies

We gebruiken cookies op verschillende pagina's om het bezoeken van onze websites aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken, worden van de vaste schijf verwijderd nadat de browsersessie is beëindigd. Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat om uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen. Dergelijke cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om u te begroeten met uw naam en om uw gegevens automatisch te laten invullen bijvoorbeeld bij het contactformulier. Onze partnerbedrijven (bijv. Banken of logistieke dienstverleners) mogen via onze OnlineStore geen persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken.

III. Creëren van pseudonieme gebruiksprofielen voor webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) die betrekking hebben op uw gebruik van de website op Google en de verwerking van deze gegevens door Google, worden geblokkeerd door op de volgende link te klikken: No Google Analytics

IV Openbaarmaking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden doorgestuurd naar de transporteur die met de levering is belast, voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. Om betalingen te verwerken, geven we uw betalingsgegevens door aan de bank die verantwoordelijk is voor de betaling.

Recht op informatie

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens, evenals recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

Vragen met betrekking tot bescherming persoonsgegevens

Voor vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en intrekking van verleende toestemming, kunt u contact opnemen met Jeroen Dronkert, info@legooker.nl.

 

VI. Versleuteling van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden via SSL gecodeerd in het bestelproces via internet. Creditcardgegevens worden niet opgeslagen maar rechtstreeks door onze betalingsdienstaanbieder verzameld en verwerkt. Wij beveiligen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Toegang tot uw klantenaccount is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijk wachtwoord. U moet uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk houden en het browservenster sluiten wanneer u stopt met communiceren met ons, vooral als u uw computer met anderen deelt.

VII Gebruik van knoppen voor ‘delen’
Op de website gebruiken we privacy-beveiligde "Shariff" -knoppen. "Shariff" is ontwikkeld door specialisten uit het computermagazine c't om meer privacy in het netwerk mogelijk te maken en de gebruikelijke "share" -knoppen op sociale netwerken te vervangen. Meer informatie over het Shariff-project is hier te vinden.

VIII Livechat

Op deze website worden geanonimiseerde gegevens verzameld ten behoeve van webanalyse en voor het uitvoeren van het live chatsysteem om live supportverzoeken te beantwoorden met behulp van technologieën van LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 22, 78224 Singen (www.livezilla.net) en opgeslagen. Van deze geanonimiseerde data kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden gemaakt. De gegevens verzameld met behulp van de LiveZilla-technologieën zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de specifieke toestemming van de betrokken persoon.